• នៅពេលដែលខ្ញុំឃើញកាំបិតនេះ ធ្វើអោយខ្ញុំនឹកឃើញ នូវអនុស្សាវរីយ៍មួយដ៏សំខាន់ សម្រាប់ជីវិតរបស់ខ្ញុំ ដែលវាជួយខ្ញុំអោយបានរៀបការជាមួយនឹងប្រពន្ធរបស់បានសម្រេច គឺប្រហែលជាឆ្នាំ2008 ដែលខ្ញុំត្រូវបានប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំដឹកច្រមុះរបស់ខ្ញុំ អោយទៅស្ការដីព្រៃរបស់ម្តាយរបស់គាត់ជិតមួយហិតតា ហើយខ្ញុំក៏ល្បួងមិត្តភ័ក្រ្ភរបស់ខ្ញុំ2នាក់ទៀតអោយបានជួយផងដែរ ។ មិនដឹងស្អីទេ អោយតែបាននៅជិត ហើយឲ្យតែគេបានប្រើអោយជួយ គឺយល់ព្រមរហូតតែម្តង ។
    Post is under moderation
    Stream item published successfully. Item will now be visible on your stream.
Unable to load tooltip content.