កម្ពុជា​រំពឹង​ថា នឹង​មាន​អ្នក​ចូលរួម​១ម៉ឺន​នាក់​ក្នុង​ព្រឹត្តការណ៍​រត់​ប្រណាំង​នៅ​ឆ្នាំ​២០២០

កម្ពុជា​រំពឹង​ថា នឹង​មាន​អ្នក​ចូលរួម​១ម៉ឺន​នាក់​ក្នុង​ព្រឹត្តការណ៍​រត់​ប្រណាំង​នៅ​ឆ្នាំ​២០២០ កម្ពុជា​រំពឹង​ថា នឹង​មាន​អ្នក​ចូលរួម​១ម៉ឺន​នាក់​ក្នុង​ព្រឹត្តការណ៍​រត់​ប្រណាំង​នៅ​ឆ្នាំ​២០២០
មនុស្ស​៦២០០នាក់ បាន​ចូលរួម​ទិវា​រត់​ប្រណាំង​ភ្នំពេញ​ពាក់​កណ្ដាល​ម៉ារ៉ាតុង​អន្តរជាតិ​លើកទី៩​នា​ថ្ងៃ​អាទិត្យនេះ។ លោក វ៉ាត់ ចំរើន អគ្គ​លេខា​ធិការ​គណៈកម្ម...
Continue reading
  2855 Hits
  0 Comments
2855 Hits
0 Comments

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://seekkhmer.com/