top1
Top2
Top3
Top4

I  អ្វីទៅជាវិបសាយស៊ិកខ្មែរដតខម(seekkhmer.com)

 ស៊ិកខ្មែរគឺជាវិបសាយបណ្តាញទំនាក់ទំនងមួយ​សម្រាប់ប្រជាជនខ្មែរ និងផ្តល់ឱកាសសម្រាប់លោកអ្នកក្នុងការរកលុយតាមប្រពន្ធ័អ៊ីនធើណែត។

១ ជាបណ្តាញទំនាក់ទំនង

- ដោយបានបង្កើតឡើងសម្រាប់ប្រជាជនខ្មែរ​ ដូច្នេះលោកអ្នកអាចងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរកមនុស្សដែលកំពុងរស់នៅ២៥ខេត្ត/ក្រុងនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

- ងាយស្រួលក្នុងការស្វែងមិត្តភ័ក្តជាលក្ខណះនៃការសិក្សារ ដែលមានដូចជា​ អ្នកលេងធម្មតា សិស្សវិទ្យាល័យ កំរិតបរិញ្ញាប័ត្រ អនុបណ្ឌិត​ និងបណ្ឌិត។

- ម្យ៉ាងវិញទៀតស៊ិកខ្មែរមានលក្ខណៈសម្បត្តិដូចជាហ្វេកប៊ុកផងដែរ ដែលយើងអាច ដាក់បញ្ចូលនៅរូបភាព បង្កើតក្រុម និយាយគ្នាជាមួយមិត្តភ័ក្ត  ចេញមតិ បង្កើតទំព័រសម្រាប់ស្ថាប័នរបស់លោកអ្នក ធ្វើថែងមិត្តភ័ក្ត និងមានលក្ខណៈជាច្រើនទៀត ដែលលើសពីតំរូវការរបស់លោកអ្នកក្នុងការទំនាក់ទំនងទៅទៀត ស៊ិកខ្មែរគឺជាបណ្តាញដែលមានលក្ខណះគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ជួយសម្រួលក្នុងការទំនាក់ទំនងរវាងប្រជាជនខ្មែរយើង​ពីម្នាក់ទៅម្នាក់ទៀតដោយងាយស្រួល។

- ស៊ិកខ្មែរត្រូវបានរៀបចំឡើង ដែលអាចអោយអ្នកមិនបានចុះឈ្មោះ អាចចុច ឡាច ទៅលើស្តែថឺរបស់លោកអ្នក ដែលងាយស្រួលក្នុងការលោកអ្នកទទួលការលើកទឹកចិត្តពីអ្នកផ្សេងៗ​ និងមិត្តរបស់អ្នក។ ចំពោះចំណុចនេះ អ្នកមិនបានចុះមិនអាចបញ្ចេញមតិរបស់ទៅលើ ស្តែថឺរបស់អ្នកទេ​ គេគ្រាន់តែអាចចូលមើលបានប៉ុណ្ណោះ។          ​

២ រកលុយជាមួយស៊ិកខ្មែរ

- លោកអ្នកដែលធ្លាប់បានរកលុយជាមួយនឹងវិបសាយបរទេសដូចជា ហ្វេកប៊ុក យូធូប ហ្គូហ្គល និងវិបសាយផ្សេងទៀត នូវពេលដែលលោកអ្នកដឹងថា លោកអ្នកអាចរកលុយជាមួយនឹងវិបសាយរបស់ខ្មែរដែរនោះ លោកអ្នកពិតជាមានអារម្មណ៍ងើយឆ្ងល់នៅក្នុងចិត្តជាមិនខាន ប្រហែលជាលោកអ្នកគិតថា រឿងបោកប្រាក់មិនខាន។ វិបសាយមួយនេះ អ្នកទិញគណនីពីវិបសាយទើបអាចរកលុយមកបាន បើសិនជាអ្នកគ្រាន់តែចុះឈ្មោះក្នុងវិបសាយរបស់យើងខ្ញុំ នោះអ្នកគ្រាន់តែជាសមាជិកធម្មតា គឺអាចចូលលេងបានយ៉ាងសេរី ដូចជាអ្នកដែលគេបានចុះឈ្មោះនិងទិញគណនីដើម្បីរកលុយពីវិបសាយស៊ិកខ្មែរអញ្ចឹងដែរ ដូច្នេះវិបសាយស៊ិកខ្មែរ គឺមានការកំណត់ចំនួនក្នុងការលក់គណនីដើម្បីជូនអ្នកដែលរកលុយជាមួយស៊ិកខ្មែរ ចំនួនការលក់អាចធ្វើការបង្កើនបានលុះត្រា តែចំណូលរបស់ស៊ិកខ្មែរមានការកើនឡើង។ វិបសាយស៊ិកខ្មែរគឺពិតជាផ្តល់ភាពងាយស្រួលក្នុងការរកលុយ និងដកលុយលោកអ្នកពីយើងខ្ញុំ​ ការដក់លុយជាមួយសេវា Wing, E-money, True money និង សេវាកម្មផ្សេងទៀតដែលងាយស្រួលសម្រាប់លោកអ្នក។ អ្វីដែលពិសេសនោះ គឺលោកអ្នកអាយរកលុយជាពីស៊ិកខ្មែររហូតមាន១១ចំណុចពីស៊ិកខ្មែរ គឺបានសេចក្តីថាគ្រប់ពេលដែលលោកអ្នកលេងស៊ិកខ្មែរ គឺលោកអ្នកបានកំពុងរកលុយជាមួយនឹងស៊ិកខ្មែរហើយ។ សូមបែរពីភាពលេងបណ្តាញទំនាក់ទំនងដើម្បីសប្យាយ មកប្តូរយកជាលុយវិញជាមួយស៊ិកខ្មែរ។

  Total Like Income
Status  5    
Event      
File      
Link      
Photos      
Poll      
Video      
Profile Photos      
Profile Cover      
Your Blog      
Your Affilaite link      
       

នូវពេលលោកអ្នកធ្វើការបញ្ចូលពត័មានកាន់តែច្រើន​ ទៅតាមចំណុចខាងលើ នោះចំណូលក៏ទទួលបានច្រើនដែរ ហើយម្យ៉ាងវិញទៀតយើងខ្ញុំក៏មានផែនការណ៍ដើម្បីបន្ថែមនូវចំណុចជាច្រើនទៀត​ ដើម្បីអោយអ្កកទាំងអស់គ្នាកាន់តែមានឳកាសរកលុយបានកាន់តែច្រើនបន្ថែមទៀតផងដែរ។

តម្លៃសម្រាប់គណនីដែលរកលុយបាន

វាគឺជាចំណុចមួយដ៏សំខាន់ដើម្បីអោយវិបសាយស៊ិកខ្មែរអាចដំណើរការបានទៅរហូត និងអាចអោយលោកអ្នកងាយស្រួលក្នុងការរកលុយបាន គឺពួកយើងសម្រេចលក់ ១គណនី=១៥ដុល្លា ហើយលោកអ្នកអាចរកលុយបានរហូតមួយជីវិតរបស់លោកអ្នកផងដែរ។ ម្យ៉ាងវិញទៀតគណនីដែលអាចរកលុយជាមួយស៊ិកខ្មែរក៏មានកំណត់ផងដែរ ប៉ុន្តែគណនីដែលអាចចូលលេងធម្មតាដែលមិនអាចរកលុយបាន គឺយើងផ្តល់ឲ្យដោយគ្មានដែនកំណត់។

ច្បាប់សម្រាប់អ្នកចូលលេងក្នុងវិបសាយរបស់ស៊ិកខ្មែរ

១ ហាមដាក់បញ្ចូលរូបអាសអាភាស ចេសប្រមាថព្រះមហាក្សត្រ រដ្ឋាភិបាល ឬទង្វើណាមួយដែលអសីលធម៌ ប៉ះពាល់ដល់បុគ្គផ្សេងទៀត បើសិនជាស៊ិកខ្មែរដឹង គឺអាចបិទគណនីបុគ្គលនោះមិនអោយដំណើរការជាក់ជាមិនខាន​ បើសិនជាគណនីនោះជាគណនីដែលរកលុយជាមួយហ្នឹងស៊ិកខ្មែរ ក៏យើងខ្ញុំមិនទទួលខុសត្រូវផងដែរ នឹងត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់នូវរាល់ទង្វើរដែលខ្លួនបានប្រព្រឹត្ត។

២ ចំពោះពត៌មានមួយចំនួនដែលលោកអ្នកមិនអាចកែរបានបន្ទាប់ពីបានដាក់បញ្ចូលរួចមានដូចជា username, email and other ដូច្នេះសូមផ្តល់ពត៌ដែលពិតដើម្បីងាយស្រួលក្នុងប្រតិបត្តិការក្នុងវិបសាយរបស់យើង។

៣ ចំពោះគណនីដែលរកលុយជាមួយស៊ិកខ្មែរ គឺមិនបានអនុញ្ញាត្តអោយបញ្ចូលពត៌មានដដែលជាច្រើនដងទេ​ បើសិនជាយើងដឹង យើងខ្ញុំនឹងលុយចូលគណនីនោះនឹងមិនទទូលខុសត្រូវអ្វីទាំងអស់។

៤ ទាំងគណនីដែលរកលុយ និងគណនីលេងធម្មតាគឺត្រូវយល់ព្រមទទូលសារតាមរយៈអ៊ីម៉ែល This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. and ****@seekkhmer.com ដោយគ្មានបញ្ហារ។

៥ ចំពោះតម្លៃនៃការ

 

Dating Search

Users Approved

5 $
02-11-2018 04:23:47 PM
6 $
02-11-2018 02:48:27 AM
10 $
01-11-2018 11:37:39 AM
10 $
02-07-2018 08:44:18 AM
5 $
13-06-2018 07:21:58 AM
View All

Users Request Money

10 $
07-11-2018 09:59:46 AM
6 $
06-11-2018 10:37:57 AM
10 $
06-11-2018 10:37:29 AM
15 $
04-11-2018 11:11:06 AM
5 $
02-11-2018 04:23:47 PM
View All
54956
TodayToday322
YesterdayYesterday470
This_WeekThis_Week322
This_MonthThis_Month7946
All_DaysAll_Days54956
Registered Users 96
Registered Today 0
Right Banner
Position5
Position6
Position7
Position8